Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Program bude průběžně aktualizován.

ČTVRTEK 14. 3. 2024

9.00 zahájení kongresu
9.05–10.40 Úskalí diagnostiky v revmatologii
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Interpretace laboratorních nálezů při diagnostice zánětlivých revmatických chorob

Žurek M.

Časná revmatoidní artritida – diagnostika

Lukáč A.

Revmatoidní artritida jako interní choroba

Skácelová M.

Revmatologické mimikry infekčních chorob

Horák P.
10.40–11.00

Nová nomenklatura NAFLD teoreticky i prakticky
Přednáška podporovaná společností PRO.MED.CS Praha

Šmíd V.
11.00–11.30 Přestávka
11.30–12.30 Kardiovaskulární onemocnění
MUDr. Petra Vysočanová

Kardiovaskulární prevence aneb jak žít déle

Tůmová E.

Můžeme snížit riziko rekurentního IM?

Veselý J.

Rizikové situace v léčbě hypertenze

Vysočanová P.
12.30–13.05

Polymorbidní pacient v ordinaci internisty
Přednáška podporovaná společností Boehringer Ingelheim, s.r.o.

Krystyník O.

Zásadní předěl v léčbě pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií v klinické praxi
Přednáška podporovaná společností Bristol Myers Squibb, spol. s r. o.

Táborský M.
13.05–14.00 Přestávka na oběd
14.00–15.30 Předoperační vyšetření, posudková činnost internisty
MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

Interní předoperační vyšetření – pohled internisty

Monhart Z.

Interní předoperační vyšetření – pohled anesteziologa

Náhlíková K.

Posudková činnost internisty

Sládková P.
15.30–15.50

Chronické žilní onemocnění. Co kdyby vše začalo ranou péčí
Přednáška podporovaná společností PIERRE FABRE MEDICAMENT s. r. o.

Hauer T.
15.50–16.20 Přestávka
16.20–18.00 Ambulantní internisté pro ambulantní internisty
MUDr. Tomáš Hauer

Diferenciální diagnostika otoků DKK v éře laboratorních markerů a přístrojových vyšetření

Hauer T.

Diferenciální diagnostika anémií

Vodička P.

Diferenciální diagnostika poruch vybraných minerálů

Monhart Z.

Zásadní úhlené kameny úhrad za péči v roce 2024

Hauer T.

PÁTEK 15. 3. 2024

9.00–10.40 Glifloziny napříč internou
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Metabolické účinky gliflozinů

Krčma M.

Glifloziny a kardiovaskulární systém

Homolová Jurková J.

Glifloziny a ledviny

Krejčí K.

Glifloziny a další účinky

Karásek D.
10.40–11.10 Přestávka
11.10–12.00 Varia

Akutní ambulantní uroinfekce
Přednáška podporovaná společností Onapharm s. r. o.

Emmer J.

Imunitní regulace zánětu, mikrobiota a slizniční imunita

Thon V.

Vliv střevní mikrobioty, resp. jejích metabolitů (butyrát) na integritu střevní sliznice. Výhody biofilmových probiotik
Přednáška podporovaná společností FAVEA, a. s.

Vagnerová H.
12.00–13.00 Přestávka na oběd
13.00–13.30 Perspektivy medicíny

Využití umělé inteligence v medicíně

Misař M.
13.30–14.40 Lékové interakce
PharmDr. Josef Suchopár

Nápoje a lékové interakce – nečekané změny

Konopí, THC a CBD a jejich lékové interakce

14.40–14.45 Losování ankety, zavěr kongresu

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down